Υπηρεσίες Δημοσίων Σχέσεων

Στην Pittheus Business Consulting προσεγγίζουμε τις δημόσιες σχέσεις αρχικά από στρατηγική άποψη έτσι ώστε ο χρόνος και η επένδυση στις Δημόσιες Σχέσεις να έχουν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Οι υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων που προσφέρουμε είναι μοναδικές. Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Δημοσίων Σχέσεων

Θα εργαστούμε μαζί με εσάς και θα θέσουμε στρατηγικά ένα σχέδιο με μείγμα απο Υπηρεσίες Δημοσίων Σχέσεων που θα εστιάζει στα παρακάτω:

  • Η Αποστολή των Δημοσίων Σχέσεων – Τι θέλετε να επιτύχετε και πότε
  • Στόχοι Δημοσίων Σχέσεων – Ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι που συγκροτούν το τελικό αποτέλεσμα

  • Στρατηγικές Δημοσίων Σχέσεων – Μία λεπτομερής ανάλυση των στρατηγικών επιλογών για την επίτευξη αυτών των στόχων

  • Τακτικές Δημοσίων Σχέσεων – Ανάλυση των δράσεων που θα παρέχουν στις στρατηγικές κάθε δυνατότητα λειτουργίας

  • Χρονοδιαγράμματα και Έλεγχοι Δημοσίων Σχέσεων – Ποιος πρόκειται να κάνει τι και μέχρι πότε

Μοναδικές Υπηρεσίες Δημοσίων Σχέσεων
Καλλιεργούμε Δημόσιες Σχέσεις για να δημιουργούμε αξία για τους πελάτες μας!

Οι δικές μας υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων περιλαμβάνουν:

  • Media Relations and Publicity

  • News Releases (Internet, Print, TV)

  • Special Events and Promotions (i.e. Product launches, Grand openings, Company presentations, sponsorships)

  • Customer Communications