Υπηρεσιες Μαρκετινγκ

Το μάρκετινγκ αποτελεί μία πρακτική και έναν όρο που χρησιμοποιείται ευρέως στις μέρες μας σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά η έννοιά του είναι συχνά συγκεχυμένη.

Full Service Digital Marketing Agency

Το μάρκετινγκ είναι μια οργανωτική λειτουργία και ένα σύνολο διαδικασιών για τη δημιουργία, μεταφορά και παράδοση αξιών στους πελάτες και για τη διαχείριση πελατειακών σχέσεων με τρόπους που ωφελούν τον οργανισμό και τα ενδιαφερόμενα μέρη του.

Στην Pittheus Business Consulting διαθέτουμε μία ομάδα έμπειρων ατόμων που ασχολούνται με το μάρκετινγκ και θα σας βοηθήσουν με τις δραστηριότητές σας όσον αφορά το μάρκετινγκ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φάσμα δραστηριοτήτων που η ομάδα μας μπορεί να σας προσφέρει παρακαλούμε διαβάστε παρακάτω.

Στρατηγικη Μαρκετινγκ και Σχεδιασμος

Η στρατηγική μάρκετινγκ αποτελεί ένα πρότυπο ή ένα σχέδιο ολοκλήρωσης των βασικών στόχων και επιδιώξεων, πολιτικών και ενεργειών του οργανισμού σας σε ένα ενιαίο σύνολο. Στην Pittheus Business Consulting θα σας βοηθήσουμε να αναπτύξετε μία στρατηγική μάρκετινγκ η οποία θα σας εξασφαλίσει ότι το προϊόν ή η υπηρεσία σας απευθύνονται στο κατάλληλο τμήμα της αγοράς, είναι σωστά τιμολογημένο και παρουσιάζεται με άψογο τρόπο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ερευνα και Αναλυση Αγορας

Οι αναλυτές μας της αγοράς εδώ στην PBC μπορούν να διενεργούν πολλά διαφορετικά είδη Έρευνας και Ανάλυσης Αγοράς συμπεριλαμβανομένων των Έρευνα και Ανάλυση Ανταγωνιστών, Έρευνα και Ανάλυση Πελατών, Έρευνα και Ανάλυση Νέας Αγοράς, Έρευνα προϊόντων, Έρευνα Διαφήμισης κτλ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Στην Pittheus Business Consulting μπορούμε να σας βοηθήσουμε με τη δημιουργία, αξιολόγηση, ανάπτυξη και εφαρμογή νέων προϊόντων και υπηρεσιών στην εταιρία σας. Η διάρθρωση και η διευκόλυνσή μας είναι ευέλικτες και αυτό λειτουργεί εξίσου καλά και με τις υπηρεσίες και με τα προϊόντα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Παρά το ότι πιστεύουν πολλοί άνθρωποι, η σηματοποίηση προϊόντων δεν αφορά απλά και μόνο το λογότυπο, το σλόγκαν, το πολυτελές διαφημιστικό φυλλάδιο ή τη συσκευασία σας. Στην Pittheus Business Consulting πιστεύουμε ότι ένα εμπορικό σήμα επεκτείνεται στους υπαλλήλους, τους πελάτες, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ακόμη και το ευρύ κοινό. Για εμάς η σηματοποίηση προϊόντων ξεκινάει από μέσα προς τα έξω.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δημόσιες Σχέσεις

Στην PBC πιστεύουμε ότι οι εποικοδομητικές δημόσιες σχέσεις είναι κάτι παραπάνω από απλή αποστολή δελτίων τύπου. Οι Δημόσιες Σχέσεις και η δημοσιότητα δεν αποτελούν δύο έννοιες ταυτόσημες αλλά οι εκστρατείες Δημόσιων Σχέσεων περιλαμβάνουν διατάξεις για δημοσιότητα. Οι Δημόσιες Σχέσεις για εμάς είναι μία λειτουργία διαχείρισης που επικεντρώνεται στην επικοινωνία και την ενίσχυση αμοιβαίων ωφέλιμων σχέσεων μεταξύ ενός οργανισμού και του κοινού του.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ