Επιχειρηματικός Σχεδιασμός

HOPE IS NOT A STRATEGY

LET US HELP YOU STRENGTHEN AND GROW YOUR BUSINESS

Η επιτυχία στη σημερινή οικονομία απαιτεί μία σταθερή βάση γνώσεων μέσω της οποίας μπορούν να ληφθούν ορθές επιχειρηματικές αποφάσεις. Τα περισσότερα άτομα που σκέφτονται να ασχοληθούν ή συμμετέχουν ήδη στη δημιουργία ενός νέου επιχειρηματικού εγχειρήματος πρέπει να γνωρίζουν ότι η ίδρυση της επιχείρησής τους γίνεται με ένα επίσημο επιχειρηματικό σχέδιο, με άλλα λόγια ένας ολοκληρωμένος στρατηγικός επιχειρηματικός σχεδιασμός. Η έναρξη της επιχείρησής σας χωρίς ένα επιχειρηματικό σχέδιο είναι σαν ένα ταξίδι χωρίς να γνωρίζετε τον προορισμό του, τον τρόπο με τον οποίο θα φτάσετε και αγνοώντας την ώρα και την ημερομηνία άφιξής σας.

Το πρώτο βήμα για την πραγματοποίηση της επιχειρηματικής σας ιδέας είναι η σύνθεση ενός καλού επιχειρηματικού πλάνου. Στην Pittheus Business Consulting πιστεύουμε ότι για να είναι ένα επιχειρηματικό σχέδιο αποτελεσματικό πρέπει να είναι δομημένο με ακρίβεια και στρατηγική για εκείνον που θα το εφαρμόσει. Ένα επιχειρηματικό σχέδιο δεν μπορεί απλά να ανατεθεί σε ένα σύμβουλο. Η έμπειρη ομάδα μας μπορεί να προσθέσει αξία στη διαδικασία του επιχειρηματικού σας σχεδίου εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι ο ιδιοκτήτης βρίσκεται στο σπίτι.

Ο Επιχειρηματικός Σχεδιασμός και η σημαντικότητα του

Το βασικό όφελος ενός επιχειρηματικού σχεδιασμού είναι ότι σας επιτρέπει να δημιουργήσετε ένα επίκεντρο για την κατεύθυνση της επιχείρησής σας και ορίζει τους στόχους που θα βοηθήσουν την επιχείρησή σας να αναπτυχθεί. Θα σας δώσει επίσης την ευκαιρία να επιβλέπετε την απόδοσή σας και τους παράγοντες που επηρεάζουν την επιχείρησή σας.

Ο επιχειρηματικός σχεδιασμός που προσφέρουμε σαν υπηρεσία καλύπτει οτιδήποτε χρειάζεστε για να μετατρέψετε τις ιδέα σας σε επιχειρηματική επιτυχία. Με άλλα λόγια ένας ολοκληρωμένος επιχειρηματικός σχεδιασμός. Συνεργαζόμαστε στενά με τους πελάτες μας και προετοιμάζουμε έγγραφα υψηλής ποιότητας που θα περιγράφουν αναλυτικά τους επιχειρηματικούς στόχους και στρατηγικές και αναλύουμε τις τρέχουσες και μελλοντικές αγορές μέσα στις οποίες θα λειτουργεί η εταιρία σας.