Υπηρεσιες Συμβουλευτικης Υποστηριξης Επιχειρησεων

Η Pittheus Business Consulting σας προσφέρει υψηλής ποιότητας συμβουλευτικές υπηρεσίες επιχειρήσεων στους τομείς Διοίκηση Επιχειρήσεων και Στρατηγική, Επιχειρηματικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη και Ανάλυση Επιχειρήσεων που βοηθούν τους ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων να αναπτύξουν την επιχείρησή τους.

Υπηρεσιες Συμβουλευτικης Υποστηριξης Επιχειρησεων

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν συμβουλευτική υποστήριξη για την έναρξη μιας μικρής επιχείρησης, για τη σύνταξη σχεδίων μάρκετινγκ και επιχειρηματικών σχεδίων, για την ανάλυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, για τη διοίκηση και για τις επιχειρηματικές και μάρκετινγκ δραστηριότητες. Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά το φάσμα των συμβουλευτικών μας δραστηριοτήτων για επιχειρήσεις παρακαλούμε διαβάστε παρακάτω.

Διοικηση Επιχειρησεων και Στρατηγικη

Η Διοίκηση Επιχειρήσεων είναι η διαδικασία σχεδιασμού, συντονισμού και ελέγχου μιας επιχείρησης. Για να επιβιώσει μια επιχείρηση σε μακροπρόθεσμη βάση, πρέπει να είναι επικερδής και χωρίς οφειλές. Για να γίνει αυτό, πρέπει να δημιουργήσει επαρκή αξία για τους πελάτες της έτσι ώστε τα έσοδά της να υπερβαίνουν τις συνολικές της δαπάνες. Το συνολικό έργο της διοίκησης επιχειρήσεων είναι να επιλαμβάνεται επιτυχημένα των προβλημάτων που αντιμετωπίζει μία επιχείρηση στο πλαίσιο του ρόλου της ως ένας οργανισμός-δημιουργός αξιών.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Επιχειρηματικος Σχεδιασμος

Ο Επιχειρηματικός Σχεδιασμός είναι απαραίτητος και αποτελεί ένα εργαλείο για τη λήψη αποφάσεων. Στην Pittheus Business Consulting αντιμετωπίζουμε τον Επιχειρηματικό Σχεδιασμό ως μία πολύτιμη και εξαιρετικά ενδιαφέρουσα πρακτική που μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στη σύνθεση της ομάδας και αποτελεί ένα μέσο για την ανάπτυξη της αίσθησης δέσμευσης απέναντι στο σχέδιο. Χρησιμοποιούμε διάφορα είδη πρακτικών στη διαδικασία σχεδιασμού, όπως οικονομική ανάλυση, ανάλυση SWOT, ανάλυση MOST και συζήτηση και επίλυση τυχόν προβλημάτων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Αναλυση Επιχειρησεων

Οι περισσότεροι θεωρούν ότι η Ανάλυση Επιχειρήσεων αποτελεί άλλη μία διαδικασία. Για εμάς, πρόκειται για ένα έργο τέχνης. Η ομάδα μας στην PBC μπορεί να σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τις ανάγκες της επιχείρησής σας και να καθορίσει λύσεις για τα προβλήματά της.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ