Υπηρεσιες Αναλυσης Επιχειρησεων

Η Ανάλυση Επιχειρήσεων βοηθά έναν οργανισμό να βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο διεξάγει τις λειτουργίες και δραστηριότητές του έτσι ώστε να μειώσει τις συνολικές του δαπάνες, προσφέροντας πιο αποτελεσματική χρήση των περιορισμένων πόρων και καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών. Εισάγει την έννοια της διαδικασίας προσανατολισμού και λεπτομερούς αναθεώρησης των δραστηριοτήτων που έχουν σημασία για τους πελάτες, καταργώντας την περιττή ασήμαντη επιπρόσθετη εργασία.

Στην Pittheus Business Consulting, η ανάλυση επιχειρήσεων αποτελεί το πρώτο βήμα στη διαδικασία συμβουλευτικής υποστήριξης. Η ανάλυση επιχειρήσεων είναι ένα σύνολο καθηκόντων, γνώσεων και τεχνικών που απαιτείται για να προσδιορίσετε τις ανάγκες της επιχείρησής σας και να καθορίσετε λύσεις για τα προβλήματά της. Είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο που σας βοηθά να προσδιορίσετε τις δυνάμεις και αδυναμίες του οργανισμού σας. Έχουμε αναπτύξει ένα εργαλείο ανάλυσης επιχειρήσεων που θα σας προσφέρει μία διορατικότητα για τα συστήματα της επιχείρησής σας έτσι ώστε να καθορίσετε την οργανωτική σας αποτελεσματικότητα. Σε εξαιρετικά επαρκές επίπεδο, είναι εφαρμόσιμο και επακριβές και για μικρές επιχειρήσεις και για τμήματα πολύ μεγαλύτερων εταιριών.

Τα εργαλεία μας για την ανάλυση επιχειρήσεων επικεντρώνονται στον προσδιορισμό των αλλαγών που απαιτεί ένας οργανισμός για να επιτύχει τους στρατηγικούς του στόχους.