Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΑΣ

Pavlos Filippidis Case Studies

Η ομάδα μας εδώ στην Pittheus Business Consulting ενδιαφέρεται πραγματικά για τη δημιουργία μιας ελληνικής αγοράς όπου οι παραγωγοί ελληνικών αγαθών μπορούν να προωθούν, να διαθέτουν στην αγορά και να πωλούν τα αγαθά και τις υπηρεσίες τους σε παγκόσμιο επίπεδο. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφτείτε www.yourgreekmarket.com