ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Pavlos Filippidis Case Studies

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) η ηλεκτρονική γεωργία αποτελεί έναν αναδυόμενο τομέα στο σημείο όπου συναντώνται η γεωργική πληροφορική, η αγροτική ανάπτυξη και η επιχειρηματικότητα και αναφέρεται στις γεωργικές υπηρεσίες, στη διάδοση της τεχνολογίας και στην πληροφόρηση που προσφέρονται ή ενισχύονται μέσω του Διαδικτύου και των συναφών τεχνολογιών. Πιο συγκεκριμένα, αφορά τη σύλληψη, το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την αξιολόγηση και την εφαρμογή νέων (καινοτόμων) τρόπων στη χρήση των υφισταμένων ή αναδυόμενων Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών. Η Ηλεκτρονική Γεωργία ξεπερνά την τεχνολογία, για να προωθήσει την ολοκλήρωση της τεχνολογίας με πολυμέσα, γνώση και πολιτισμό, με στόχο τη βελτίωση της επικοινωνίας και την πληροφόρηση των διαδικασιών μεταξύ διάφορων δρώντων στο τομέα της γεωργίας σε τοπικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο. Η διευκόλυνση, η υποστήριξη προτύπων και κανόνων, η τεχνική υποστήριξη, η δημιουργία υποδομής, η κατάρτιση και η επέκταση αποτελούν όλα βασικά συστατικά της Ηλεκτρονικής Γεωργίας.

Υπάρχουν πολλά είδη δραστηριοτήτων που σχετίζονται με εφαρμογές ηλεκτρονικής γεωργίας και είναι ευρέως αναγνωρισμένες σε ολόκληρο τον κόσμο σήμερα. Η παροχή των υπηρεσιών γεωργικών πληροφοριών και γνώσεων (π.χ. τιμές αγοράς, επέκταση υπηρεσιών, κτλ) χρησιμοποιώντας το Διαδίκτυο και συναφείς τεχνολογίες εμπίπτει στον ορισμό της ηλεκτρονικής γεωργίας. Περισσότερο προηγμένες εφαρμογές της ηλεκτρονικής γεωργίας στην αγροτική καλλιέργεια εντοπίζονται στη χρήση υπερσύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών όπως δορυφορικά συστήματα, Συστήματα Παγκόσμιας Τοποθέτησης (GPS), προηγμένοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συστήματα με σκοπό τη βελτίωση της ποσότητας και ποιότητας της παραγωγής.

Στην Pittheus Business Consulting επικεντρωνόμαστε κυρίως σε λύσεις που βασίζονται στην τεχνολογία, όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο. Στόχος μας επίσης είναι να δημιουργήσουμε σύντομα μία μελέτη για πιο προηγμένες εφαρμογές της ηλεκτρονικής γεωργίας όπως η Γεωργία Ακριβείας όπου οι αγρότες χρησιμοποιούν Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών και άλλες τεχνολογίες έτσι ώστε να αποκτήσουν πιο ακριβείς πληροφορίες για τους γεωργικούς πόρους επιτρέποντάς τους να προσδιορίζουν, να αναλύουν και να διαχειρίζονται τη μεταβλητότητα του εδάφους και των φυτών για βέλτιστη αποδοτικότητα και προστασία του περιβάλλοντος.

Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ στη Γεωργία

Η βελτίωση της παραγωγής και οι υψηλές αποδόσεις καταλήγουν στην ανάγκη για αναζήτηση πιο αποδοτικών αγορών πέρα από τις τοπικές κοινότητες και οι ηλεκτρονικές  αγορές προσφέρουν μια εξαιρετική ευκαιρία στους αγρότες να διαθέσουν τα προϊόντα τους στην αγορά και να πουλήσουν τα αγαθά τους σε αγοραστές σε παγκόσμιο επίπεδο. Πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο εξελίσσεται στον τομέα της Γεωργίας. Οι αγρότες στις μέρες μας χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο όχι μόνο για να διαθέσουν στην αγορά και να πουλήσουν τα γεωργικά τους προϊόντα σε ηλεκτρονικά δίκτυα αλλά το χρησιμοποιούν επίσης και ως ένα εργαλείο για να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τους δείκτες τιμών, τον καιρό, τα αγροτικά χημικά προϊόντα και μηχανήματα.

Η ομάδα μας εδώ στην Pittheus Business Consulting έχει ως στόχο να προσφέρει την εμπειρία της στους αγρότες στην Ελλάδα έτσι ώστε να μετατρέψουν τις επιχειρήσεις τους σε σύγχρονες ανταγωνιστικές επιχειρήσεις και να βελτιωθεί η γεωργική οικονομία. Αν σας ενδιαφέρει ο τομέας της Ηλεκτρονικής Γεωργίας παρακαλούμε μη διστάστε να επικοινωνήσετε μαζί μας έτσι ώστε να σας προσφέρουμε περισσότερες λεπτομέρειες.